61 877-06-52

sekretariat@sp85poznan.pl

Szkoła Podstawowa nr 85
im. Kawalerów Maltańskich

Zadzwoń

61 877-06-52

Gdzie?

ul. Tomickiego 16

Napisz

sekretariat@sp85poznan.pl
herb

Patron

ZAKON KAWALERÓW MALTAŃSKICH
Korzenie Zakonu wywodzą się od szpitalnego bractwa rycerskiego, założonego w Jerozolimie w pierwszej połowie XI w., przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy.Zakon czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalnicą w ponad 120 państwach. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej i dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu.
 

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII w., kiedy to książę sandomierski Henryk nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska.W Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie: od 1187 r. w Poznaniu i od 1610 r. w Stwołowiczach na Litwie. Pozostałością po komandorii poznańskiej, działającej do XIX w., jest istniejący do dziś kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami, przy którym kontynuowana jest maltańska działalność szpitalnicza. Podczas zaborów Polacy działali w strukturach przeoratów odpowiednich państw zaborczych. Odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym.

Czasy współczesne – Poznań


Zakon Kawalerów Maltańskich prowadzi Centrum Pomocy Maltańskiej Komandoria, gdzie znajdują się: – Warsztaty Terapii Zajęciowych, – Ośrodek Geriatryczno-Gerontologiczny, – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza, – Maltańskie Gabinety Specjalistyczne.

Skip to content