WIZYTA W NASZEJ SZKOLE KS. BISKUPA ZDZISŁAWA FORTUNIAKA
ORAZ OKOLICZNOŚCIOWE PRZEDSTAWIENIE "ARKA NOEGO" - 03.2015