Dyrektor szkoły Urszula Kaczmarek
Wicedyrektor Dorota Dykta