SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85
IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH
w Poznaniu
UL. TOMICKIEGO 16, 61 - 116 POZNAŃ
E - MAIL: sekretariat@sp85poznan.pl,
TEL./FAX: 61 877-06-52
sp85poznan.pl

źródło: Google