ODDZIAŁY I WYCHOWAWSTWA

L.P.

KLASA

WYCHOWAWCA

ZASTĘPCA WYCHOWAWCY

SALA

1.  

0a

I. Markiewicz

I. Napierała

 

106

 

2.

Ia

 D. Pich

 A. Badyna

105

3.

IIa

 A. Badyna

 D. Pich

104

4.

5.

6.

IIIa

III b

III c

K. Gałęska

T. Mura-Waraczewska

L. Skowalczyńska

T. Mura-Waraczewska

 K. Gałęska

N. Szalbierz

104

36

36

7`.

8.

IVa

   IVb

 M. Skierecka

 D. Zarzycka

 D. Zarzycka

 M. Skierecka

32

114

9.

10.

Va

   Vb

 D. Dykta

 M. Zabłocka

M. Zabłocka

D. Dykta 

113

109

11.

12.

VIa

VIb

 J. Kargel

 A. Foluszna

 A. Foluszna

J. Kargel

111

109

13.

14.

VIIa

VIIb

 F. Fedejko

N. Sieradzka

N. Sieradzka

F. Fedejko

32

110


NAUCZYCIELE:

j. polski:  U. Kaczmarek, J.Biskupski, M. Kossakowska-Stefańska

j. angielski:  N. Sieradzka, N. Szalbierz

j. niemiecki:  A. Śliwińska

matematyka: D. Dykta, D. Zarzycka, J. Kołodziej

fizyka: D. Zarzycka

przyroda, biologia: A. Foluszna

geografia: A. Krystkowiak

chemia: M. Sokołowska

historia, wychowanie do życia w rodzinie: J. Kargel

muzyka, plastyka:  K. Szygulski

informatyka, technika: : W. Świderski

w-f:.:  F. Fedejko, M. Zabłocka, M. Skierecka

religia: s. Halina, ks. J. Madajczyk

edukacja wczesnoszkolna: D. Pich, A. Badyna, K. Gałęska, T. Mura-Waraczewska, L. Skowalczyńska

oddział przedszkolny: L. Markiewicz, I. Napierała

etyka: M. Mazurkiewicz

biblioteka: H. Madońska

pedagog:   I. Adamczak

psycholog:   B. Kubska

świetlica:   A. Stam, D. Seipolt-Zawada, J. Kołodziej, S. Gruchot, J. Kargel, M. Skierecka