ZAKON IM. KAWALERÓW MALTAŃSKICH

HISTORIA ZAKONU NADANIE SZKOLE
IMIENIA ZAKONU

EKSTERYTORIALNA SIEDZIBA ZAKONU
Palazzo di Malta - Rzym Villa Malta - Rzym Villa Malta - Rzym
¼ród³o: Google