61 877-06-52

sekretariat@sp85poznan.pl

Szkoła Podstawowa nr 85
im. Kawalerów Maltańskich

Zadzwoń

61 877-06-52

Gdzie?

ul. Tomickiego 16

Napisz

sekretariat@sp85poznan.pl
herb

NAUCZANIE ZDALNE

Zgodnie z komunikatem MEN na okres od 24.10.2020 r. do 08.11.2020 r. wprowadza się zmiany w organizacji pracy szkoły:

1. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na tryb nauki zdalnej:

1) Nauczanie zdalne odbywa się  zgodnie zobowiązującym tygodniowym planem lekcji z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość.

2) Godzina lekcyjna zajęć prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość trwa 30 minut. Godziny rozpoczęcia lekcji są takie same, jak w warunkach szkolnych.

3) Podczas nauczania zdalnego szkoła korzysta z aplikacji Microsoft Teams.

Szczegóły funkcjonowania szkoły oraz zadania uczniów i nauczycieli w okresie pracy zdalnej określają Zasady pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 85 im. Kawalerów Maltańskich
w Poznaniu
, z którymi zostają zapoznani uczniowie, nauczyciele i rodzice (poprzez dziennik elektroniczny).

2. Edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III) pozostaje w trybie stacjonarnym. Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem.

Skip to content