61 877-06-52

sekretariat@sp85poznan.pl

Szkoła Podstawowa nr 85
im. Kawalerów Maltańskich

Zadzwoń

61 877-06-52

Gdzie?

ul. Tomickiego 16

Napisz

sekretariat@sp85poznan.pl
herb

Program Aktywna Tablica

Program  „Aktywna tablica”, czyli rządowe wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 85

W ramach realizacji rządowego programu „Aktywna tablica”, czyli – rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024, nasza szkoła  zakwalifikowała do objęcia wsparciem finansowym w roku 2020. Dotacja wynosiła 14.000 zł, a wkład własny szkoły to 3.500 zł. Dzięki temu pod koniec grudnia zakupiliśmy sześć laptopów do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli, którym sprzęt ten jest niezbędny – zwłaszcza teraz – do zdalnej edukacji. Umożliwi on, w sytuacji zagrożenia epidemicznego, realizację kształcenia na odległość, a także będzie służyć w kolejnych latach rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli  – w nowocześnie wyposażonej szkole.

Skip to content